Contact

Aanmelding voor het Sing Challenge Festival in 2019 is gesloten!

Aanmelding voor het festival in 2020 is wel al mogelijk:

Aanvragen tot deelname kunnen ingestuurd worden naar:      info@singchallenge.nl

In de aanvraag graag navolgende gegevens opnemen:

Het SingChallenge festival wordt gehouden over 2 dagen; met tijdig ingediende wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het festival wordt in 2020 gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 maart.

 

 

 

Stichtinggegevens:

Het “Sing Challenge Festival” wordt georganiseerd door de Stichting Sing Challenge.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:                Hans Hoppzak

Secretaris:               Henk Versleijen

Penningmeester:    Ben Arts

Bestuurslid:             Bert van Bekkum

Bestuurslid:             Peter Bouten

 

De Stichting Sing Challenge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr 14106420.

Donaties zijn welkom op IBAN:    NL62 RABO 0146 3610 75    t.n.v. Stichting Sing Challenge.