Contact

Aanmelding voor het Sing Challenge Festival in 2020

Aanvragen tot deelname kunnen ingestuurd worden naar:      info@singchallenge.nl

In de aanvraag graag navolgende gegevens opnemen:

Het SingChallenge festival wordt gehouden over 2 dagen; met tijdig ingediende wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het festival wordt in 2020 gehouden op zaterdag 14 en zondag 15 maart.

Nadere informatie omtrent het festival kan  worden ingewonnen bij Ben Arts, tel. 06 – 5144 5280.

 

 

Stichtinggegevens:

Het “Sing Challenge Festival” wordt georganiseerd door de Stichting Sing Challenge.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:                Hans Hoppzak

Secretaris:               Henk Versleijen

Penningmeester:    Ben Arts (tevens contact koren)

Bestuurslid:             Bert van Bekkum

Bestuurslid:             Peter Bouten

 

De Stichting Sing Challenge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr 14106420.

Donaties zijn welkom op IBAN:    NL62 RABO 0146 3610 75    t.n.v. Stichting Sing Challenge.