zaterdag 29 en zondag 30 maart 2025

GRATIS ENTREE

Zaterdag11:00-20:00
Zondag11:00-18:00

De Schatberg, Middenpeelweg 5, Sevenum

    

 

Alle sponsoren


De Stichting Sing Challenge wil het actief zingen promoten. Jaarlijks organiseert de SSC daartoe o.a. een gratis toegankelijk festival met een grote diversiteit aan koren. Van klassiek tot pop, van shanty tot smartlap. 

Shantygroep de Maashave stond in 2009 aan de wieg van deze Stichting, vanuit de gedachte iets meer te willen dan alleen samen een feestje te vieren naar aanleiding van het 10-jarig bestaan. De Stichting wil zo veel mogelijk mensen kennis laten maken met het plezier van het zingen. Vanaf de eerste keer is het tweedaagse festival een dusdanig groot succes dat het tot een jaarlijks terugkerend tweedaags festival is geworden. Het succes wordt bepaald  door de deelname van veel koren van allerlei pluimage, met een zelfs internationaal karakter.

Ondanks het grote succes van het Sing Challenge Festival heeft de Stichting besloten het festival in deze vorm in 2025 voor een laatste keer te organiseren. Bestond het bestuur in 2009 nog uit jonge heren van rond de 60 jaar; ondertussen zijn er al weer 15 jaar verstreken en heeft dit het bestuur doen besluiten het festival voor het laatst in 2025 te organiseren. Voor de laatste editie gaan we de koren zelf benaderen. De uitverkoren koren ontvangen binnenkort bericht en dan zullen zij via dit medium bekend gemaakt worden alsmede het voorlopige programma.

Dank zij onze sponsoren en de inzet van de leden van Shantygroep de Maashave en andere vrijwilligers lukt het ieder jaar weer om dit festival te organiseren.

Wij hopen u als zanger, of gewoon belangstellende, op ons eerstkomende festival te mogen ontmoeten en wel op zaterdag 29 en zondag 30 maart 2025.

De Stichting Sing Challenge is voornemens om ook in de toekomst korenzang te promoten; e.e.a. wordt nog uitgewerkt. Gedacht wordt aan een formule om in de wintermaanden 1x per maand op 'n zondag een 3-tal koren uit te nodigen, waarbij ieder koor 2x een optreden verzorgt. Wordt vervolgd!

 


Onze speciale dank voor het opzetten en jaarlijks ondersteunen van het festival gaat naar: