Contact

Aanvraag voor deelname aan het Sing Challenge Festival op 16 en 17 maart 2024  

Aanvragen tot deelname kunnen ingestuurd worden naar:      info@singchallenge.nl

In de aanvraag graag navolgende gegevens opnemen:

Het Sing Challenge Festival wordt gehouden over 2 dagen; met tijdig ingediende wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Nadere informatie omtrent het festival kan worden ingewonnen bij Ben Arts, tel. 06 5144 5280

 

Stichtinggegevens:

Het “Sing Challenge Festival” wordt georganiseerd door de Stichting Sing Challenge.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:                Hans Hoppzak

Secretaris:               Henk Versleijen

Penningmeester:    Ben Arts (tevens coördinator festival)

Bestuurslid:             Bert van Bekkum

Bestuurslid:             Peter Bouten

 

De Stichting Sing Challenge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr 14106420.