Contact

Aanvraag voor deelname aan het Sing Challenge Festival in 2022  

Aanvragen tot deelname kunnen ingestuurd worden naar:      info@singchallenge.nl

In de aanvraag graag navolgende gegevens opnemen:

Het Sing Challenge Festival wordt gehouden over 2 dagen; met tijdig ingediende wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Het eerstvolgende festival wordt gehouden in 2022 en wel op zaterdag 19 en zondag 20 maart.

Nadere informatie omtrent het festival kan worden ingewonnen bij Ben Arts, tel. 06 5144 5280

 

Stichtinggegevens:

Het “Sing Challenge Festival” wordt georganiseerd door de Stichting Sing Challenge.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:                Hans Hoppzak

Secretaris:               Henk Versleijen

Penningmeester:    Ben Arts (tevens coördinator festival)

Bestuurslid:             Bert van Bekkum

Bestuurslid:             Peter Bouten

 

De Stichting Sing Challenge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr 14106420.