Contact

Aanvraag voor deelname aan het Sing Challenge Festival in 2024 is gesloten!

Het Sing Challenge Festival wordt afgesloten met een laatste editie op 29 en 30 maart 2025. 

Koren die voor deelname in aanmerking komen, zullen door de organisatie benaderd worden.

Ingeval dit van toepassing is dan zijn onderstaande gegevens gewenst:

Ook het Sing Challenge Festival 2025 wordt gehouden over 2 dagen; met tijdig ingediende wensen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden.

Nadere informatie omtrent het festival kan worden ingewonnen bij Ben Arts, tel. 06 5144 5280.

De Stichting is ook via mail bereikbaar, t.w.:  info@singchallenge.nl

 

Stichtinggegevens:

Het “Sing Challenge Festival” wordt georganiseerd door de Stichting Sing Challenge.

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

Voorzitter:                Hans Hoppzak

Secretaris:               Henk Versleijen

Penningmeester:    Ben Arts (tevens coördinator festival)

Bestuurslid:             Bert van Bekkum

Bestuurslid:             Paul Hanssen

Bestuurslid:             Arjen Broekaart

 

De Stichting Sing Challenge is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Limburg onder nr 14106420.