Festival 2023

In 2023 wordt het Sing Challenge Festival gehouden op zaterdag 18 en zondag 19 maart. Na het eerste, toen nog Sea Song Challenge festival, gehouden ter gelegenheid van het tweede lustrum van Shantygroep de Maashave uit Grubbenvorst, hebben we de uitdaging beperkt tot het zingen in een grote diversiteit aan stijlen. Zoals alle voorgaande festivals is de Schatberg in Sevenum ook in 2023 plaats van handeling. Middels de zelf opgerichte Stichting Sing Challenge staat ook in 2023 Shantygroep de Maashave garant voor een zo soepel mogelijke uitvoering van het festival. Het doel van de Stichting, het organiseren van activiteiten die het zingen in brede zin promoten, komt met dit festival duidelijk aan de orde.

Tijdens het festival, in het weekeinde van 18 en 19 maart 2023, willen we koren uit de regio alsook koren uit alle delen van Nederland de bühne vrijgeven om de toehoorders te laten horen, waar hun liefde en plezier in het zingen ligt en wat hun kwaliteit op dat vlak is. Wij “dagen U uit” met uw koor (weer) deel te nemen aan dit festival. Door de inzet van alle deelnemers en vrijwillige medewerkers gaat het zeker weer een succes worden. Zingt u ook (weer) mee?

De bekendheid van het festival groeit en leidt al jaren tot de nodige spontane verzoeken om mee te mogen doen. We verwachten in 2023 zo'n 25 koren plek te kunnen geven op ons festival.

Op basis van ’voortschrijdend’ inzicht’ worden ook voor 2023 de uitgangspunten weer verder aangepast. Van enkele koren hebben we begrepen, dat zij soms een compleet programma hebben, dat niet in het schema van 30 of 45 minuten in te passen is. Vanuit de organisatie is besloten om koren de ruimte te geven zo mogelijk een compleet programma, of een volledige show ten tonele te brengen. Voorwaarde daarbij is wel dat hierover vroegtijdig overleg plaats vindt. Ook de andere opties blijven uiteraard open. Dit jaar is nieuw dat voor het wisselen 5 minuten is ingeruimd; deze is bedoeld voor het verlaten van het podium, opkomen volgende koor en inpluggen; indien hier meer tijd mee benodigd is dan gaat dat af van de optreedtijd. Met de fantastisch verbouwde Plaza en grote Peelzaal hebben we de beschikking over 2 grote zalen waar we alle soorten optredens kunnen laten plaatsvinden.

In het kort hieronder de opzet en de randvoorwaarden voor het Sing Challenge festival 2023:

Wij hopen dat u met uw medekoorleden aan het einde van uw laatste optreden net zo enthousiast zult zijn als de deelnemers van de vorige versies, waarvan velen een vaste waarde voor het festival zijn geworden.