Festival 2022

In 2022 wordt het Sing Challenge Festival gehouden op zaterdag 19 en zondag 20 maart. Na het eerste, toen nog Sea Song Challenge festival, gehouden ter gelegenheid van het tweede lustrum van Shantygroep de Maashave uit Grubbenvorst, hebben we de uitdaging beperkt tot het zingen in een grote diversiteit aan stijlen. Zoals alle voorgaande festivals is de Schatberg in Sevenum ook in 2022 plaats van handeling. Middels de zelf opgerichte Stichting Sing Challenge staat ook in 2022 Shantygroep de Maashave garant voor een zo soepel mogelijke uitvoering van het festival. Het doel van de Stichting, het organiseren van activiteiten die het zingen in brede zin promoten, komt met dit festival duidelijk aan de orde.

Tijdens het festival, in het weekeinde van 19 en 20 maart 2022, willen we weer graag aan een groot aantal koren de bühne vrijgeven om de toehoorders te laten horen, waar hun liefde en plezier in het zingen ligt en wat hun kwaliteit op dat vlak is. Wij “dagen U uit” met uw koor (weer) deel te nemen aan dit festival. Door de inzet van alle deelnemers en vrijwillige medewerkers gaat het zeker weer een succes worden. Zingt u ook (weer) mee?

Ook in 2022 zal het festival weer een hoog regiogehalte krijgen, zonder de internationale en nationale inbreng te vergeten.  De bekendheid van het festival groeit en heeft al geleid tot de nodige spontane verzoeken om mee te mogen doen. Zorg dat u op tijd bent, want hoewel we met twee podia veel ruimte hebben, zal  het maximum met ongeveer 25 deelnemende koren worden bereikt. Het verleden heeft geleerd, dat de publieke belangstelling in de tijd haar beperkingen heeft.

Op basis van ’voortschrijdend’ inzicht’ worden ook voor 2022 de uitgangspunten weer verder aangepast. Van enkele koren hebben we begrepen, dat zij soms een compleet programma hebben, dat niet in het schema van 30 of 45 minuten in te passen is. Vanuit de organisatie is besloten om koren de ruimte te geven zo mogelijk een compleet programma, of een volledige show ten tonele te brengen. Voorwaarde daarbij is wel dat hierover vroegtijdig overleg plaats vindt. Ook de andere opties blijven uiteraard open. De beschikbare tijd blijft standaard inclusief de technische voorbereidingen en het verlaten van het toneel. De variabele optredens zullen een plaats krijgen in de grote Peelzaal.

In het kort hieronder de opzet en de randvoorwaarden voor het Sing Challenge festival 2022:

Wij hopen dat u met uw medekoorleden aan het einde van uw laatste optreden net zo enthousiast zult zijn als de deelnemers van de vorige versies, waarvan velen een vaste waarde voor het festival zijn geworden.